Logistemax

Med Logistemax hanterar och planerar du dina dagliga transporter. Du får helheten i ett system – sänkta kostnader och kontroll

Logistemax kan enkelt analysera din transportstruktur, bygga rutter, optimera dina dagliga distribution/leveransrutter.

Logistemax är byggd med den senaste tekniken som en molntjänst, vilket innebär förutom att det är lättarbetat ger dig nöjdare kunder genom att servicegraden ökar avsevärt och samtidigt ger dig lägre kostnader. Samordningsfunktioner ger dig möjlighet att optimera befintliga volymer och addera nya volymer. Det är möjligt att uppnå avsevärda besparingar i grundstommen av ditt distributionssystem och Du kan börja offerera volymer som Du tidigare inte trodde var möjligt att få ekonomi i, Du blir konkurrenskraftigare samtidigt som Du ökar din lönsamhet och servicegrad till kunderna. Genom att använda Logistemax automatiska system kan Du planera både för framtiden, men även kortsiktigt.

Vill du veta mer?

Vi vill gärna ha kontakt med dig. Det snabbaste sättet är att kontakt oss via vårt kontaktformulär.

Gå till kontaktinformation