Rörlig bild - en självklar del i modern kommunikation

Det kraftfullaste sättet att förmedla sitt budskap är via rörligt media. Människans sinnen stimuleras på bästa tänkbara sätt. Traditionellt har det varit dyrt att producera och distribuera film. Med modern teknologi är det numera enkelt och billigt.

image

Hur går det till?

Det börjar med en idé som du som kund redan har eller tar så vi fram ett synopsis baserat på dina önskemål och budget. Oavsett om det är en informations eller instruktionsfilm, redaktionellt reportage, reklamfilm eller en animering så får du ett fast pris. Vi fortsätter med ett utkast/manus där vi beskriver handling och tillvägagångssätt.
Du väljer själv hur mycket eller lite du vill engagera dig i produktionen.

image

Trolla med bakgrunden

Ett populärt sätt att hålla kosnader nere är att filma mot en greenscreen/chromakey. Vi kan då montera in skådespelaren eller det filmade objektet mot valfri bakgrund. Exempelvis i en industrimiljö, studiomiljö eller på platser som är svårtillgängliga såsom månen.

image

Låt fantasin flöda

I vår värld är det bara fantasin som sätter gränser. Och vi har gott om fantasi. Vi har lång erfarenhet av att framställa alla typer av film och vi har än så länge inte gått bet.

Några exempel på filmer

Brainworksfilm

Detta är ett exempel på en informationsfilm där vi använt lite olika tillvägagångssätt

Mässfilm

Film använd i scenshow interaktivt mellan skärm och scen

Reklamfilm

Reklamfilm/
informationsfilm

Instruktionsfilm

Utskicksfilm i imotion-kampanj

Instruktionsfilm

Upplysningsfilm