Sales pipeline

Samla alla affärsmöjligheter i ett system för alla säljare och avdelningar för att på ett kontrollerat sätt optimera försäljningen. Systemet ger säljare och ledning översikt över framtida omsättningsförväntningar från nya affärer

  • Sätter fokus på rätt typ av affärer och besök samt kortar ner ledtiden från prospekt till avslut
  • Mäter effektiviteten för alla säljaktiviteter, samtal, besök, utfall etc
  • Salespipeline är ett webbaserat användarvänligt verktyg
  • Salespipeline använder den senaste tekniken i smartphones och webbaserade gränssnitt
  • Ökat omsättning genom kontrollerad säljprocess

Pipeline är det mest kraftfulla verktyg Du som säljare kan ha för att förbättra dina resultat och underlätta ditt dagliga arbete.

image

En av de absolut viktigaste delarna av att driva en affärsprocess och nå uppsatta mål är att ha kontroll över sin salespipeline

Vill du veta mer?

Vi vill gärna ha kontakt med dig. Det snabbaste sättet är att kontakt oss via vårt kontaktformulär.

Gå till kontaktinformation